06 มีนาคม 2562  เวลา 13.00  น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผวจ.นว. มอบหมายให้ นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รอง ผวจ.นว. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมเบอเวอรี่ฮิลล์ ปาร์ค อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน

โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์