โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ผลงานเพลง “ฟันสวยด้วย 2-2-2” ร่วมกด like และ share เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนการตัดสินกันนะคะ http://wow.in.th/KO60

โดย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1