12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น.นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจติดตามการร้องเรียนขอความช่วยเหลือของราษฎรบ้านเขาทอง หมู่ที่ 2 ตำบลช่องแค อำเภอตาคลี ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอตาคลี และร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายอมร บริรักษ์เลิศ นายอำเภอตาคลี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ปกครองท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมให้การต้อนรับ

                โดย  อำเภอตาคลี