17 มีนาคม 2563   กรมปศุสัตว์ปล่อยขบวนส่งเนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมส่งออกไปเมียนม่าร์โดยบริษัท premium beef โรงงานที่ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี เพื่อสำหรับจำหน่ายในห้าง Macro เมียนม่าร์ ในระยะแรกความต้องการเดือนละ 2 ตัน และอนาคตจะเพิ่มขึ้นได้ถึง 18 ตัน บริัษัทฯเตรียมวางแผนในการส่งออกไปมาเลเซีย กัมพูชา ต่อไป เนื้อโคส่วนหนึ่งเป็นโคที่ผลิตจากวิสาหกิจในอำเภอตากฟ้า(เกษตรแปลงใหญ่) ภาพ : รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ทำพิธีปล่อยขบวนรถขนส่งบริเวณหน้าโรงงาน  นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอตากฟ้า และทีมงาน สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อตากฟ้าร่วมงานด้วย

โดย ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์