14  กุมภาพันธ์​ 2561​ เวลา​ 09.30​ น. ณ​ วัดหนองหัวเรือ อำเภอ​เก้าเลี้ยว​ จังหวัด​นครสวรรค์

นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ พร้อมด้วย​ นาง​อุ​ษ​ณี​ จง​จิ​ระ​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ในการ​มอบ หนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว ตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน ของรัฐบาล โดยนำที่ดินของรัฐมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ซึ่งเห็นชอบให้กรมที่ดินนำที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทที่ทำเลเลี้ยงสัตว์ ที่ป่าช้าสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว จัดสรร​อนุญาตให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราว โดยจัดสรรที่สาธารณะ​ประโยชน์แปลง "ทุ่งโฉงต้นตาล" หมู่ที่ 4 ตำบลมหาโพธิ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ให้ประชาชนใช้ประโยชน์​จำนวนทั้งสิ้น 87 แปลง

             โดยมี​ นายอำเภอ​เก้าเลี้ยว, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​อำเภอ​เก้าเลี้ยว, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, ราษฎร​ในพื้นที่​ เข้าร่วมกิจกรรม

              โดย อำเภอเมืองนครสวรรค์