Facebook Nakhonsawan Click Open

OPEN

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายอรรถพร สิงหวิชัย

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร   นายปรีชา เดชพันธุ์