16 ก.พ. 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป   นายอาคม  แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ ได้มอบหมายให้ นายสุนทร ฉิมปาน ปลัดอำเภอ หน.ฝ่ายความมั่นคง นำกำลัง สมาชิก อส.ร่วมประชุมกับ หน่วยป่าไม้ นว.5 (ยอดห้วยแก้ว) และร่วมตรวจสอบแปลงพื้นที่ สปก.ที่ถูกยกเลิก เพื่อขอคืนพื้นที่ดังกล่าว   สำหรับจัดทำโครงการปลูกป่า จำนวน 150 ไร่ ในพื้นที่ ม.15 ต.แม่เล่ย โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน รอง นายก อบต. และเกษตรกรรับทราบและบันทึกข้อตกลง คืนพื้นที่    เหตุการณ์ ทั่วไปปกติ

                  โดย อำเภอแม่วงก์