16  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ประธานเปิดงานโครงการเพิ่มสมรรถภาพของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันฯ(แนะแนวสัญจร) ตามยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์และเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง มีผู้ร่วมงานประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์(เจ้าภาพ)/ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดฯ/ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 300 คน/ผู้ปกครอง 300 คน ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ อ.เมือง นว. จ.นว.

                     โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์