10  มิถุนายน 2563 แรม 5 ค่ำ เดือน 7 เวลา 13.00 น ณ วัดหัวถนนเหนือ อ.ท่าตะโก และ ต่อด้วย วัดประชาสรรค์ อ.ตากฟ้าจ.นครสวรรค์ คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

นำโดย พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะกรรมการฯ การติดตามออกแบบประเมินตนเอง มีแบบประเมินตามหัวข้อ 3-5-7-9  ให้วัดดำเนินการตามแบบ ตามหัวข้อที่กำหนดฯ ภาพรวมคือให้มีการทำงานบูรณาการระหว่างบ้าน วัด ราชการ ทำงานร่วมกัน

     อนึ่ง นำกราบนมัสการที่ประชุม ผอ.พศ.ประชุมทางไกล เมื่อ  วันที่ 21 พ.ค.63 เวลา 14.00 น.ฝาก 2 เรื่อง เร่งด่วน

1.ตู้พระทำ นำสุข ให้ทุกวัดที่มีความพร้อม ทำ ไม่บังคับ คล้ายๆ ตู้ปันสุขแต่ ตั้งที่วัด คิด ทำ โดยพระ จึงใช้ชื่อว่า ตู้พระทำ

2 .สวนครัวนำสุข ใช้พื้นที่ว่างเปล่าในวัดปลูกผักสวนครัว ทำเป็นตัวอย่างให้เห็น และชาวบ้านเกิดจิดสำนึกปลูกผักสวนครัวทุกบ้าน ผักงามเหลือกิน ก็ตัดไปใส่เสริมใน ตู้พระทำนำสุข แบ่งปันในสังคม

 โดย นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก ปลัดอำเภอตากฟ้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ท้องถิ่นอำเภอ ครู และข้าราชการฝ่ายสาธารณสุข ของทั้งสองอำเภอ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

โดย   พีรพงษ์ ข่าว/สุขจิต ภาพ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์