23 กุมภาพันธ์​ 2561​ เวลา​ 09.00​ น. ณ​ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เข้าร่วมการประชุมพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบการสนับสนุนการดำเนินงานและการกำกับติดตาม 3 กองทุนได้แก่  1 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

2  กองทุนระบบดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

3 กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นระดับจังหวัด

โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุม

                    โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์