23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายอภิสรรค์  สง่าศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนงานก่อสร้างภาครัฐด้วยกลไกกฎหมายปี 2561  โดยศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 6   ณ   รร.แกรนค์ฮิลล์ แอนค์สปา   จว.นครสวรรค์

                โดย ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 6