23 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตร (Flied Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ โดยมีนายอนันต์ ปรารถนาดีสกุล เกษตรอำเภอ และหน่วยงานด้านการเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์ มาจัดตั้งสถานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี 5 ฐาน มีเกษตรกรร่วมงาน 200 คน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี บ้สนถังแดง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

                โดย  อำเภอแม่วงก์