กรณีข่าว : พ่อกำหนัด'ขืนใจลูก 11ขวบ จับตอนนั่งซดเหล้าสบายใจ (นครสวรรค์)

อาและย่าของผู้ถูกกระทำชำเราเข้าพบเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขอความช่วยเหลือในการดำเนินคดีและปรึกษาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆ  เวลาต่อมาชุดสืบสวนได้ออกหมายจับและเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เบื้องต้น พ.ต.ท.สุทัศน์ ม่วงสุข สว.สอบสวน สภ.เมืองนครสวรรค์ พนักงานสอบสวน แจ้งข้อกล่าวหา กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี(ผู้สืบสันดาน)ซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

เมื่อวันที่  17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางถนอมพรรณ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบพนักงานสอบสวนเพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคดีและ ขอบันทึกแจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  พนักงานสอบสวนออกหมายจับและจับกุมตัวผู้ต้องหา ในความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี(ผู้สืบสันดาน)ซึ่งมิใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม 

   สรุปผลการให้ความช่วยเหลือ

   1.การให้คำปรึกษากฎหมาย

   2.การเยียวยาด้านจิตใจ       

   3.การให้ความช่วยเหลือตามหลัก Victim. Scheme

        3.1 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

        - แจ้งสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมแก่ผู้เสียหาย

             สำนักงานยุติธรรมยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการแจ้งสิทธิและรับคำขอค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

 

        - การให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากไม่มีเหตุที่จะต้องขอรับความช่วยเหลือ

       

        - การให้ความช่วยเหลือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้านอื่นๆ (เช่น ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย, ให้ความคุ้มครองผู้เสียหาย บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือพยานในคดีอาญา, กระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท, การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์)

         ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและกระบวนการดำเนินคดีให้กับทายาทผู้เสียหายทราบในเบื้องต้น

      3.2 การได้รับค่าชดเชยความเสียหายโดยผู้กระทำผิด

            - ไม่ได้รับเนื่องจากผู้ต้องหาถูกจับกุม     

     3.3 การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ฯ ดำเนินการ ดังนี้

          - รับคำขอในพื้นที่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  ณ สภ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 

          - ประสานพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในการขอเอกสารเพื่อประกอบการยื่นคำขอฯ

      3.4 การให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น ๆ

          - ประสานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ มสภ.เมืองนครสวรรค์เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูลทางคดี

            โดย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์