ชิม ช็อป ใช้เชิญเที่ยวงาน "มหกรรมอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น จังหวัดนครสวรรค์" ระหว่างวันที่ 28-30  ก.ค. 63 เวลา 10.00-20.00 น ณ บริเวณถนนหน้าสนามกีฬาศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า)

ภายในงานมีร้านค้าร่วมจำหน่ายมากกว่า 60 ร้านค้า ประกอบด้วย

-สินคัาเกษตรปลอดภัย

-ผลิตภัณฑ์ OTOP

-OTOP ชวนชิม

-อาหารปลอดภัย    

-การแสดงดนตรี/ศิลปะวัฒนธรรม

จัดโดย สนง.พัฒนาชุมชน จ.นครสวรรค์ และ บจก.ประชารัฐรักสามัคคี นครสวรรค์

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์