23 กุมภาพันธ์​ 2561​ เวลา 11.00 น. นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ลงพื้นที่ร่วมกับพลโท ดำรงพล เชิดสงวน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 (ศปป.2 ) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต อนุสรณ์ ธูปทอง รอง ผอ รมน นว  และคณะตรวจดูความเรียบร้อยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดนครสวรรค์

                โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์