24  กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00  น.  นางสรัลพัชร   ประโมทะกะ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าจังหวัดนครสวรรค์  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ณ  บ้านเกาะขาช้าง  ต.สำโรงชัย  อ.ไพศาลี

                โดย  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์