พิมพ์
หมวด: 2.ข่าวทั่วไป
ฮิต: 97

https://www.youtube.com/watch?v=4RnYiS1mLFA&feature=youtu.be

 

#แพนเค้ก #หยุดคุกคามทางเพศ #ต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ #StopSexualHarassment #กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว #สคพม

โดย  กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว