23 กุมภาพันธ์​ 2561​ เวลา 13:30 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายนายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน จังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้โครงการ Happiness for All ความสุขทั่วไทย ส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ปีที่ 2  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโฟร์ทูซี เดอะโฮเทล จังหวัดนครสวรรค์

                โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์