1 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  กล่าวต้อนรับ นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ในการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดต้องชมตลาดท่าเรือคลองคาง และพิธีเปิดงาน ชิม ช็อป เพลิน เดินตลาดชุมชน ณ ตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งตลาดท่าเรือคลองคางเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไป ปัจจุบันมีผู้ค้าขายสินค้า จำนวน 116 ร้าน โดยมี พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์   พัฒนาสังคมและความมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์  คลังจังหวัดนครสวรรค์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอเมืองฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในงาน

              โดย  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์