24 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 07.30 น บ้านทุ่งตัน ม 12 ต บ้านไร่  นายบรรลือ. สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานมอบบ้านให้กับนางปรุง ปิ่นเงิน ที่ได้เกิดอัคคีภัยเมื่อวันที่ 10 ม.ค. 61 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัด อำเภอลาดยาว กิ่งกาชาดลาดยาว ส่วนราชการ พี่น้องประชาชนชาวลาดยาวร่วมกับบริจาคเงินและสร้างบ้านให้มูลค่ากว่า 130,000 บาท

              โดย สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์