เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ธปท. ได้เผยแพร่ข่าว มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 โดยมีสาระสำคัญ 4 เรื่อง คือ
1.ปรับลดเพดานดอกเบี้ยเป็นการทั่วไป

2.เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด
3.มาตรการขั้นต่ำเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่ 2
และ 4.การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีวัถถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 

https://www.bot.or.th/Thai/PressandSpeeches/Press/2020/Pages/n3263.aspx

 

ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการดำเนินมาตรการและแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างนี้ รวมทั้งช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากการที่ ธปท. ร่วมกับ สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สมาคมและชมรมของผู้ให้บริการทางการเงินรวม 9 แห่ง ออกมาตรการฯ ระยะที่ 2 นี้ ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่
1.ลูกหนี้บัตรเครดิต
2.ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับประเภทวงเงินหมุนเวียน เช่นบัตรกดเงินสด
3.ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวด
4.ลูกหนี้สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
5.ลูกหนี้สินเชื่อเช่าซื้อ
และ 6.ลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างนี้

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร ธปท.