26 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนายรัฐพล  ธุระพันธ์  นายอำเภอชุมแสง  มอบหมายให้นายเพชรรัตน์ ดิษสงษ์ ลงพื้นที่เยี่ยม น.ส.มุทิตา แพรชื่น บ้านเลขที่ 97 ม.1 ต.โคกหม้อ ผู้ป่วยพิการเดินไม่ได้เนื่องจากมีปัญหาที่ก้านสมอง พร้อมมอบข้าวสารและอาหารแห้ง

               โดย อำเภอชุมแสง