14 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยรองผู้กำกับ สภ.เก้าเลี้ยว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเก้าเลี้ยว  นำอาหารสัตว์ที่ผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้ารับพระราชทาน ณ อาคารสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน  ส่งมอบให้ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดบ้านนางจรรยา เหมพิจิตร  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

โดย อำเภอเก้าเลี้ยว