พิมพ์
หมวด: 1.ข่าวพระราชพิธี/ข่าวพิธีการ
ฮิต: 370

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระราชทานณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในงาน “Together Fight Diabetes Fair” โดยทีม“นครสวรรค์” จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงาน Fight Diabetes Run ประเภททีม ในการนี้ นางสาวเจิมจันทร์ เดชปั้น รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์และผู้รับผิดชอบงานคลินิกเบาหวาน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดกิจกรรม วิ่งสู้เบาหวาน Fight Diabetes (Virtual) Run เพื่อหารายได้ช่วยเด็ก DM Type 1 โดยทีม PNC_DM นครสวรรค์ (เครือข่ายคณะกรรมการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพโรคเบาหวาน ระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์) ได้เชิญชวนให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้แก่ สสจ./รพศ./รพช./รพ.สต./สสอ. อสม.ตลอดทั้งผู้ป่วยเบาหวาน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันวิ่ง โดยใช้ชื่อทีม“นครสวรรค์” นับเป็นหนึ่งความภูมิใจในความร่วมมือของทุกฝ่าย

ข้อมูล : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์   https://www.facebook.com/158864648129071/posts/610969332918598/