18 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์  นายอำเภอท่าตะโก นพ.กิตติศักดิ์  ศาสตร์ศรี ผอ.รพ.ท่าตะโก  และนายมาโนช  ดีพิจารย์ สาธารณสุขอำเภอท่าตะโก พร้อมด้วยคณะบุคลากรสาธารณสุข เป็นตัวแทน รับมอบ “ห้องความดันอากาศบวก” (Positive Pressure Room)  จาก  SCG โดยกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ คุณ ไกรฤกษ์ คงคาศรี  Marketing Director บริษัท สยามไฟเบอร์ซีเมนต์กรุ๊ป จำกัด (SFCG), คุณสุขประชัย สิทธิรังสรรค์ Dealer Management บริษัท ซีแพคคอนสตรัคชั่นโซลูชั่น จำกัด, คุณ อนันต์ ชำนาญโลหะวานิช  ผู้บริหารบริษัทเจริญภัณฑ์พาณิชย์ (1984) จำกัด , คุณวลัย  นุ่มมีศรี  /คุณปิยะชัย  ส่งวัฒนา ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าตะโก และนายวรวุฒิ ล้อพูลศรี ในโครงการมอบห้องความดันบวกให้โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ  #ช่วยกันแคร์ดูแลกัน  #CareTogether  เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด19 และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่  พร้อมทั้งนำเสนอหลักการใช้งาน ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสม และสาธิตการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญจากซีแพคฯ

โดย  อำเภอท่าตะโก