19 สิงหาคม 2563  สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์ นายวิวัฒน์ ปรารมถ์ ประมงจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด

จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บึงหนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในการปล่อยพันธุ์ปลา ครั้งนี้  โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นครสวรรค์ เพื่อปล่อยลงสู่บึงหนองกรด

โดย สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์