26 กุมภาพันธ์​ 2561​ เวลา 13:30 น. นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานตรวจรับโครงการจ้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลติกคอนกรีต 4 ช่องจราจร ระยะทาง 5.516 กม. สายแยก ทล.1-บ้านเขาทอง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ณ  บริเวณเส้นทางการก่อสร้าง บ้านเขาทอง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

              โดย  สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์