23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นว. พร้อมด้วยนายสินาทร โอ่เอี่ยม นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนฯระดับตำบล(ทีมตำบล)  ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลมหาโพธิ อ.เก้าเลี้ยว

26 กุมภาพันธ์  2561

26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน ตามโครงการไทยนิม ยั่งยืน ซึ่งวันนี้ มีชุดทีมงานลงปฏิบัติงาน 8 หมู่บ้าน/8 ตำบล ได้รับการทีส่วนร่วมจากประชาชนเป็นอย่างดียิ่ง

เวลา 09.30 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอบรรพตพิสัย ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมตำบลขับเคลื่อนนโยบายไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล และพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านท่าจันทร์ หมู่ที่ 1 ตำบลตาขีด บ้านบึงเปลือย หมูที่ 2 ตำบลบึงปลาทู และบ้านคลองคต หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เวลา 10.00.น นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ  ได้ลงพื้นที่ตำบลเนินศาลาเพื่อตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 ตำบลเนินศาลา

โดย อำเภอเก้าเลี้ยว อำเภอเมืองนครสวรรค์  อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอโกรกพระ