วันที่ 15 กันยายน 2563 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึก

ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนได้อัญเชิญ ไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่ผ่านมานั้น จนถึงปัจจุบันได้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีความสนใจและติดต่อสอบถามแสดงความประสงค์ขอซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ เพื่อใช้ประดับในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ เพิ่มเติม เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนที่สนใจ โดยจำหน่ายราคา เข็มละ 300 บาท

ทั้งนี้ เงินรายได้เมื่อหักค่าใช้จ่ายการดำเนินงานแล้ว จะทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อพระราชทานสมทบโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 

ปลัดสำนักนายรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า ผู้ที่สนใจสามารถซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 4299 และ 0 2283 4318 - 24 

 

โดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี