ข่าวดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางาน กับมหกรรมที่รวบรวมตำแหน่งงานที่เยอะที่สุดแห่งปี กว่า 1 ล้านตำแหน่ง ในงาน “JOB EXPO THAILAND 2020” โดยกระทรวงแรงงานเป็นสื่อกลางในการจัดหาให้ผู้ที่สนใจทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ และนายจ้างได้มาพบปะกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำของทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด–19

โดยภายในงาน JOB EXPO THAILAND 2020 มีตำแหน่งงานว่างที่รอการบรรจุในปี 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 อัตรา ดังนี้

  • ตำแหน่งงานว่างของกรมการจัดหางาน 106,312 อัตรา
  • ตำแหน่งงานต่างประเทศ 112,242 อัตรา
  • ตำแหน่งงานพาร์ทไทม์ 66,881 อัตรา
  • การจ้างงานโดยภาครัฐ 410,415 อัตรา
  • การจ้างงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ 260,000 อัตรา
  • ตำแหน่งงานที่คาดว่าจะจ้างแรงงานไทยแทนแรงงานต่างด้าว 44,150 อัตรา

นอกจากนี้ ยังมีการจัดโซนนิทรรศการพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย โซนหน่วยงานภาครัฐ โซนรัฐวิสาหกิจ โซนภาคเอกชน โซนเวที และโซนนิทรรศการการสาธิต – แนะแนวอาชีพภายในงานอีกด้วย

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจร่วมงานได้ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา หรือสอบถามข้อมูลติดต่อ Call Center โทร. 1694

โดย กระทรวงแรงงาน