27 กุมภาพันธ์​ เวลา 08.00​ น.  ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัด​นครสวรรค์  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนธันวาคม 2560

โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญได้แก่

  1. การปฏิบัติตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของ​รัฐบาล​ โดยให้สะท้อนปัญหาของประชาชน และนำมาประสานการปฏิบัติกับทางราชการ
  2. ให้ทุกอำเภอยังคงดำเนินการ ตอบคำถาม 4+6 ข้อของนายกรัฐมนตรี​ ที่กล่าวในรายการ "ศาสตร์​พระราชา สู่การพัฒนา​อย่างยั่งยืน" ต่อไป
  3. ให้ความสำคัญ​กับศูนย์​ดำรงธรรมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เช่นถนนพังชำรุดเสียหาย ปัญหาขยะ ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยให้แก้ไขปัญหา​ให้พี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนไม่ปล่อยไห้ล่วงเลยระยะเวลา
  4. ให้ทุกหน่วยงานเตรียม ความพร้อมรับมือปัญหาพืชผลทางการเกษตร​ และภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งเฝ้าระวังการเกิดวาตภัย พายุฤดูร้อน ในช่วงต้นฤดูแล้ง
  5. การเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 โดยเฉพาะจุดเสี่ยงจุดอันตรายต่างๆ เน้นกำชับด่านตรวจชุมชนต้องตั้งอยู่ในบริเวณจุดเสี่ยง พร้อมทั้งดูแลสภาพถนน การจราจรให้พร้อมใช้งาน ซึ่งจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้ให้เฝ้าระวังการจัดกิจกรรมรื่นเริงในพื้นที่ ไม่ให้เกิดปัญหาการเมาสุรา ทะเลาะวิวาท
  6. ให้ทุกหน่วยงานเน้นย้ำผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวปฏิบัติงานให้มาลงทะเบียนตามโครงการ จดทะเบียนคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

        โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

           โดย อำเภอเมือง