22 กันยายน 2563  เวลา 18.30 น. นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2563  ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว

โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์