คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการ “คนละครึ่ง” โดยประชาชนจะต้องออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งสำหรับซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค และอีกครึ่งหนึ่งรัฐจะช่วยจ่ายให้ วงเงินสมทบไม่เกิน 3,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายเท่ากับ หรือมากกว่า 3,000 บาท เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้แก่กลุ่มต่างๆ และบุคคลทั่วไป รวม 10 ล้านราย ระหว่างวันที่ 23 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 โดยเน้นผู้ประกอบการรายย่อย คือ พ่อค้า แม่ค้าขายปลีก ที่ไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อ ผ่านระบบ อี - วอลเล็ท และ คิวอาร์ โค้ด โดยพ่อค้า แม่ค้า และร้านค้ารายย่อย ต้องลงทะเบียนเข้าสู่ระบบผ่าน https://www.คนละครึ่ง.com/   เพื่อรับเงินดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับร้านค้าที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้และเราเที่ยวด้วยกันแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการผ่าน https://www.คนละครึ่ง.com/ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เริ่มเวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563

มาตรการ “คนละครึ่ง” จะช่วยให้เกิดการกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ และลดค่าครองชีพ เมื่อมีผู้จับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น พ่อค้า แม่ค้า และร้านค้ารายย่อย จะช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนเพื่อต่อยอดในระบบ ซื้อขายต่อไป

โดย สำนักนายกรัฐมนตรี