องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง สาธารณสุขอำเภอ ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการปล่อยน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียไปยังลำธาร

28 ตุลาคม 2563  เวลา 13:30 น.  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ ตรวจสอบติดตามและเฝ้าระวัง กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการประกอบกิจการของบริษัทในอำเภอเก้าเลี้ยว ว่ามีการนำชุดแต่งกายของพนักงานซักและนำกลับมาเวียนให้พนักงานสวมใส่ปฏิบัติงานซ้ำและทางโรงงานฯ มีการปล่อยน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียไปยังลำธารและลำคลองในพื้นที่ ผลการตรวจติดตามปรากฏว่า ข้อร้องเรียนทั้งสองมิได้เป็นความจริงแต่อย่างใด

                โดย อำเภอเก้าเลี้ยว