ปรับโฉม แพ็คเกจ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’
.
เปิดเงื่อนไขใหม่ โครงการ ‘เราเที่ยวด้วยกัน’
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
ขยายเวลาใช้สิทธิถึง 30 เม.ย. 64
.
เพิ่มสิทธิจองห้องพัก จากเดิม 10 คืน เป็น 15 คืน/1 สิทธิ
เพิ่มโควตาจำนวนห้องพัก จากเดิม 5 ล้าน คืน เป็น 6 ล้านคืน
เปิดจองที่พัก ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 24.00 น.
.
เพิ่มโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตฯ แต่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
และจดทะเบียนภาษี (VAT) ให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้
.
ให้ธุรกิจขนส่งภาคท่องเที่ยว สปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ
รับชำระเงินจาก E-Voucher ได้
.
ให้บุคลากรภาครัฐ ลาพักร้อนวันธรรมดาเพิ่มได้ 2 วัน
และไม่ถือเป็นวันลา เมื่อใช้สิทธิโครงการฯ
.
สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท
เฉพาะท่องเที่ยวเมืองหลัก 7 จังหวัด
คือ ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี
สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย
-------------------
?Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
?YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
?LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)