โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  สำเร็จทุนทรัพย์ 58,017,740.55 บาท

 20 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 - 15.00นาฬิกา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี  ณ ห้องแพลทตินั่ม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยท่านชัยวิทย์ อรรถานนท์ ผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ครั้งที่ 2/2563 โดยมีผลการไกล่เกลี่ย ดังนี้ 

1.ลูกหนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย จำนวน 457 ราย ทุนทรัพย์ 60,003,307.55 บาท

- สำเร็จ 444 ราย ทุนทรัพย์ 58,017,740.55 บาท

- ไม่สำเร็จ 13 ราย ทุนทรัพย์ 1,985,567.00 บาท

- ความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 97.16 เปอร์เซ็นต์

- ไม่สำเร็จคิดเป็นร้อยละ 2.84 เปอร์เซ็นต์

โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์