ประกาศขอยกเลิกการจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง The Dragon Chronicles Run
.
จากการระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้ปรากฎว่ามีผู้ติดเชื้อกระจายออกไปในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศ รวมทั้งจังหวัดนครสวรรค์เองก็ยังคงอยู่ในกลุ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง
จึงทำให้เกิดความกังวลต่อการเดินทาง และการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
.
ทางคณะกรรมการจัดงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 (เถ่านั้ง 105) ซึ่งเป็นผู้จัดงานในครั้งนี้ได้ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค และวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอดระยะเวลาที่เริ่มมีการระบาดใหม่ของโรค
จนมาถึงข้อสรุปที่ต้องประกาศยกเลิกกิจกรรม เดิน-วิ่ง The Dragon Chronicles Run เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ท่าน
.
ทางคณะผู้จัดงานมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่ง และต้องขออภัยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้
.
ในส่วนผลกระทบจากการยกเลิกการจัดกิจกรรมนั้นทางคณะผู้จัดได้กำหมดมาตราการเยียวยาออกมา 2 รูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 : ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมสามารถขอเงินคืนได้เต็มจำนวน 100%
รูปแบบที่ 2 : ผู้สมัครที่ยังคงต้องการเสื้อที่ระลึกกิจกรรม เดิน-วิ่ง The Dragon Chronicles Run ทางคณะผู้จัดกิจกรรม จะทำการจัดส่งให้ท่าน พร้อมกับชดเชยเพิ่ม "เสื้อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ปีที่105" มูลค่า 249 บาทให้ท่านอีก 1 ตัว/ประเภทการรับสมัคร

หมายเหตุ * สำหรับท่านที่สมัครผ่านช่องทาง Online : www.runlah.com/events/tdc2021 ท่านสามารถ ทำเรื่องขอรับการเยียวยาจากผลกระทบจากการยกเลิกกิจกรรมนี้ได้ที่ www.runlah.com
* สำหรับท่านที่สมัครผ่านช่องทาง Offline เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อท่านกลับไปตามเบอร์โทรที่ท่านให้ไว้ตอนรับสมัคร
- เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 8 มกราคม 2564 เท่านั้น
- ทางผู้จัดจะเริ่มโอนเงินคืนตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
- เริ่มจัดส่งเสื้อที่ระลึกพร้อมเสื้อสมนาคุณ ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
.
ขอขอบคุณผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนเราด้วยดีเสมอมา
.
ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงจากโรคภัยต่างๆ ด้วยนะครับ และหวังว่าในโอกาสหน้าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกๆ ท่านเช่นเคย
ขอบคุณจากใจครับ
.
คณะกรรมการจัดงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 (เถ่านั้ง 105)