นายอำเภอท่าตะโก นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากของโควิค 19

19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโกพร้อมด้วย ปลัดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าตะโก ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายลำโพงเหนือ ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสายลำโพงใต้ ผู้นำ ท้องที่ ท้องถิ่น          ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากของโควิค 19 โดยได้รับ การสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 6 ราย ในตำบลสายลำโพง จากนั้น เวลา 11.00 น. ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจฯ เงินสงเคราะห์ 1,000 บาท ให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในตำบลสายลำโพง เป็นอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้  พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

โดย  อำเภอท่าตะโก