นครสวรรค์# ช้างป่าออกนอกป่าอนุรักษ์แม่วงก์ ทำลายพืชเกษตร ของชาวบ้านตำบลแม่เล่ย์ เจ้าหน้าที่เร่งพลักดันช้างป่ากลับป่า

 

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ ห่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประมาณ 2 กิโลเมตร บริเวณท้องที่หมู่ 13 บ้านยอดห้วยแก้ว 2 ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์

 

หลังรับแจ้ง ได้มอบหมายให้ นางสาววีรยา โอชะกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

และ นายกิติพัฒน์ ธาราภิบาล

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นำเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ และพลักดันช้างป่ากลับคืนป่า

 

จากการตรวจสอบพื้นที่ ร่วมกับปลัดอำเภอแม่วงก์ กำนันตำบลแม่เล่ย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 13 และ หมู่ที่ 20 พร้อมเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 4 (ปางสัก)

 

ผลการตรวจสอบ พบว่ามีช้างป่า 3 ตัว ออกจากป่ามาทำลายพืชเกษตร ของชาวบ้าน ทำให้ มะพร้าว 7 ต้น กล้วย 130 ต้น และ เต่าร้าง จำนวน 13 ต้น เสียหาย ล้มระเนระนาด

 

เจ้าหน้าที่ได้สอบถามเจ้าของไร่ ให้ข้อมูลว่า ช้างออกมาหากินวันเว้นวัน  ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ช้างป่าออกมาทำความความเสียหาย ให้กับพืชเกษตรจำนวน 4 ครัวเรือน

 

ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้สั่งการให้ชุดผลักดันช้างป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เข้าติดตั้งอุปกรณ์สัญญานเสียง เพื่อเตือนเมื่อมีช้างออกนอกพื้นที่ และจัดชุดเจ้าหน้าที่จาก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติกาป้องกันรักษาป่าที่ 4 สังเกตการณ์ คอยช่วยเหลือราษฎร และคอยผลักดันช้างป่ากลับเข้าพื้นที่ป่าต่อไป

 

โดย นางสาววีรยา โอชะกุล ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.12 รายงาน