ข่าวปลอม อย่าแชร์ การป้องกันโควิด-19 ด้วยการรักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ

กรณีสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่วิธีการป้องกันโควิด-19 ด้วยวิธีดื่มน้ำเยอะๆ เพื่อให้รักษาความชุ่มชื้นของเยื่อเมือกลำคอ เพราะถ้าเยื่อเมือกลำคอแห้ง เชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้นั้น

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย แจ้งว่าข้อมูลดังกล่าว “ไม่เป็นความจริง” เนื่องจาก กรมควบคุมโรค ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อเท็จจริงทางการแพทย์ที่ยืนยันเรื่องดังกล่าว และการติดเชื้อ ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ลำคอแห้งหรือไม่แห้ง

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม