พิธีปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนาเดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

ร่วมพิธีปิดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 16 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งทำพิธีส่งมอบธง โดยคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ประจำปี 2563-2564 ปีที่ 105 ได้ส่งมอบธงให้กับ นายพีระพงษ์ นพนาคีพงษ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ เพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ ปีที่ 106 (ชุดใหม่) เพื่อสืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพ ในเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ณ เวทีกลางหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา

โดย เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์