งานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดวัฒนธรรมตำบลเขาดิน ณ ลานวัฒนธรรมตำบลเขาดิน(ตลาดเจ้าค่ะ) อำเภอเก้าเลี้ยว

27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษา คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดวัฒนธรรมตำบลเขาดิน ณ ลานวัฒนธรรมตำบลเขาดิน(ตลาดเจ้าค่ะ) อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

โดย  เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์

https://www.facebook.com/326035488061515/posts/712539929411067/