9 มีนาคม​ 2561​ เวลา​ 08.00 น. ณ​ วัดพรหมจริยาวาส อำเภอเมือง​นครสวรรค์​ จังหวัด​นครสวรรค์  นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​​ เป็น​ประธาน​ในโครงการ​ผู้ว่าฯ พาทำบุญ​  เนื่องใน​วันธรรมเสวนะ  (วันพระ) โดยมีกิจกรรมทำบุญ​ตักบาตร, การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, การพบปะและพูดคุยกับพุทธศาสนิกชน​ ชาวจังหวัดนคร​สวรรค์​

            โดยมีนาย​บรรลือ สง่า​จิต​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์,ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์, หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์, นายอำเภอ​เมือง​นครสวรรค์, หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์, ข้าราชการ, เจ้า​หน้าที่, พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม

            โดย  อำเภอเมืองนครสวรรค์