สวนดอกไม้นานาพรรณและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ สวนดอกไม้นานาพรรณ ชัยฟาร์ม

5เมษายน 2564 เวลา 16.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบหมายให้ นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดสวนดอกไม้นานาพรรณและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ สวนดอกไม้นานาพรรณ ชัยฟาร์ม หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เข้าร่วม

          โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นครสวรรค์บ้านผมมีของดีจะอวด ชัยฟาร์ม สวนดอกไม้นานาพรรณ ยังมีสวนทุเรียน เงาะ มังคุด https://aec-tv-online2.com/?p=643516

https://youtu.be/G3ZSzcw2RR4

ชมคลิป นครสวรรค์บ้านผมมีของดีจะอวด ชัยฟาร์ม สวนดอกไม้นานาพรรณ ยังมีสวนทุเรียน เงาะ มังคุด

https://aec-tv-online1.com/?p=170936