โครงการ “ถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง”

วันที่ 5 เมษายน 64 เวลา 17.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผวจ.นว. มอบหมายให้ นางสาวชุติพร  เสชัง รอง ผวจ.นว. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ถนนสายเครื่องปั้น ถนนสายวัฒนธรรมไทยบ้านแก่ง” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมี พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอเมืองฯ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

          โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์