เมืองโบราณ "ธานยปุระ" (ดงแม่นางเมือง) สืบสาน รักษา ต่อยอด ประวัติศาสตร์

         วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ วัดดงแม่นางเมือง ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานพิธีเปิดฯ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองโบราณ "ธานยปุระ" (ดงแม่นางเมือง) สืบสาน รักษา ต่อยอด ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ของจังหวัดนครสวรรค์ 

                    โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์