9 มีนาคม 256 เวลา 09.00 น. นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายทวี โสนนอก ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด พ.อ.นคร พูลคุ้ม ผู้แทน มทบ.31 และส่วนราชการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลนครสวรรค์ตก ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

            โดย องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก