?ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

✴ผู้ที่มีประวัติใช้บริการที่สถานบันเทิง Dionysus Club อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 1 - 9 เมษายน 2564 ให้รีบไปตรวจหาเชื้อโควิด19 ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน (การเดินทางไปโรงพยาบาล ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และสวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทาง)

✅ให้รายงานตัว เพื่อประเมินความเสี่ยง ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน

▶️ติดต่อสอบถาม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ โทร 0 56232 001