“ตรีนุช” สั่งปลัด ศธ.ออกประกาศด่วน! ขยาย Work from Home -หน่วยงานในสังกัดงดจัดกิจกรรมทุกชนิดถึง 30 เม.ย.2564 กำชับใช้มาตรการป้องกันเข้มข้นสูงสุดในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อปีการศึกษา 2564 ยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

https://moe360.blog/2021/04/13/wfh-30-apr/