?จาการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ วันนี้ ( 16 เมษายน 2564 )ได้มีแนวทางการยกระดับมาตรการในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อป้องกันโควิด-19
✴สำหรับแนวทางการจัดงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีคนรวมกลุ่มเกิน 50 คน
เริ่ม 18 เม.ย. เป็นต้นไป

ข้อมูล : จากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ 16 เมษายน 2564
เผยแพร่ : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์